инж. Мартин Райков

пловдив-пречиствателни-станции

27

май2019
Пречиствателни станции за Пловдив и страната - видовеПречиствателните станции за Пловдив и всички други градове в България представляват специални съоръжения, които са предназначени за пречистване и третиране на отпадъчни води от вредни вещества, токсини и замърсители, както в населените места, така и в промишлените зони. Спрямо използвания метод, пречиствателните станции най-общо ... Прочети повече