Производствени предприятия

Приложение на пречиствателни станции и резервоари за производствени предприятия

Използването на пречиствателни станции е от голямо значение за възстановяване на природните ресурси и екологичното равновесие. В съвременните условия, опазването на околната среда се превръща в основен приоритет, а контролът на качеството на изхвърлените отпадни води от производствата се засилва. Предлаганите от нас решения в индустриалната сфера са съсредоточени в проектирането и изготвянето на пречиствателни станции за производствени отпадни води, съобразени изцяло с конкретните особености и нужди на нашите клиенти. Престан Комерс ООД предлага голямо разнообразие от специализирани пречиствателни станции за промишлени отпадни води, отговарящи изцяло на необходимите санитарни норми. Едно от основните предимства на автономните пречиствателни станции, е възможността пречистената вода, да бъде използвана повторно в рамките на предприятието, намалявайки значително разходите за експлоатацията й.

Съвременните технологии, които използваме при производствения процес, водят до постигане на високи резултати и устойчиво развитие на околната среда. Ние се стремим да предложим на клиентите си най-подходящото и комплексно решение. Предлагаме удължена гаранция и възможност за допълнителни споразумения по отношение на поддръжката. Освен дейността ни в проектирането на пречиствателни станции и съоръжения за производствени и битови отпадни води, ние предлагаме широка гама от пластични резервоари. Изработени от полиетилен и полипропилен, с висока плътност и устойчивост, това е материал, който не гние, не корозира, и е с дълъг живот на експлоатация. Съчетаващ много добри химични, физични и термични качества, предоставящ възможност за съхранение на отпадъчни или пречистени води, агресивни течности, прахообразни вещества, химикали, горива и киселини. Тези резервоари намират голямо приложение в химическата промишленост, винопроизводството и други сфери на производството. Предлагаме възможност за изработка по индивидуални размери и изисквания от страна на клиента. При евентуална поръчка е необходимо да се уточни вида на съхранявания материал, неговата концентрация, работна температура и приблизително тегло. Ние предлагаме опростен монтаж и лесна поддръжка на съоръжението.