Приложение

Обекти без централна канализация

Вилни селища и къмпинги

Еднофамилни къщи и вили

Хотели, мотели и ресторанти

Автосервизи, автомивки и бензиностанции

Производствени предприятия

Бизнес сгради