Нестандартни резервоари по индивидуални размери – сигурни решения и качествена изработка

нестандартни резервоари по индивидуални размери

Нестандартни резервоари по индивидуални размери – обща информация

Нестандартните резервоари по индивидуални размери се използват за събиране и съхранение на отпадъчни води, за съхранение на агресивни и опасни течности, елементи и вещества, за съхранение на воден запас за битови, противопожарни или напоителни нужди и др. Важна тяхна особеност е спецификата на дизайна и конкретиката на размерите, които се определят съобразно нуждите на клиента.

Нестандартните резервоари по индивидуални размери се различават от стандартно произвежданите резервоари, които не могат да намерят приложение в дадения случай. Капацитетът на инсталацията се определя в зависимост от големината на устройството.

Използваните висококачествени материали (полипропилен или полиетилен) за изработката на пластични нестандартни резервоари по индивидуални размери, осигурят възможност за широк обхват на приложението. То обхваща съхранението на горива, химикали, киселинни съединения и всякакви други течни или прахообразни вещества.

Особеностите на терена и различните опции за отвеждане на събраната вода определят дали нестандартните резервоари по индивидуални размери ще бъдат проектирани за инсталация над или под земята.

Съобразно желанията на клиента, спецификата на обекта и особеностите на терена, Престан Комерс предлага нестандартни резервоари по индивидуални размери в различни форми: правоъгълни, триъгълни, многоъгълни, цилиндрични.

Нестандартни резервоари по индивидуални размери – допълнителни опции и възможности

Когато говорим за нестандартни резервоари по индивидуални размери, опитът и реализацията на различни проекти има ключова роля, свързана с умението на екипа да намира ефективно решение и в най-сложните казуси. Това е естествена част от нашата работа и за нас е важно да удовлетворяваме очакванията на клиента за качество и надеждност, потвърждение, за което е удължената гаранция, която даваме.

Освен изработка съобразно конкретните изисквания, Престан Комерс Ви предлага и монтаж на нестандартните резервоари по индивидуални размери. Нашите експерти ще вземат под внимание особеностите на обекта и ще изработят за Вас резервоар, който ще бъде устойчив, функционален, практичен, безопасен за здравето и околната среда.

Надеждните материали от утвърдени производители, които стоят в основата на изработката на качествени нестандартни резервоари по индивидуални размери, са изключително здрави и стабилни, и не се поддават на механични повреди.

Предлагаме разнообразие от опции за моделиране на изработката на нестандартни резервоари по индивидуални размери, което означава, че те могат да бъдат например с подвижен капак, да бъдат монтирани стълби, да се вградят допълнителни отвори и др. варианти за изработката им: те могат да бъдат с допълнителни отвори, с подвижен капак и/или стълби.

Съобразно конкретните нужди и специфично задание на клиента, нестандартните резервоари по индивидуална поръчка могат да бъдат инсталирани на повърхността на земята, могат да бъдат вградени в земята или могат да бъдат допълнително укрепени с бетон.

Нестандартни резервоари по индивидуални размери – качество на материалите

Полиетиленът и полипропиленът, използвани за изработката на нестандартни резервоари по индивидуални размери се отличават с висока плътност, якост и устойчивост. Водещо предимство на тези материали, е че те имат отлични физични, химични и термични свойства, както и обстоятелството, че те не са податливи на гниене и корозия. Това определя ниския амортизационен индекс на нашите нестандартни резервоари по индивидуални размери, което е важна предпоставка за запазването на техните качества в дългосрочен план, обезпечавайки безпроблемното им и правилно функциониране.

Материалите, с които работим, дават възможност за изработката на нестандартни резервоари по индивидуални размери, които да бъдат устойчиви на агресивни химикали, както и такива, в които да се съхранява чиста вода, хранителни продукти, различни медикаментозни продукти и др.

Нестандартни резервоари по индивидуални размери – видове и предназначение

Нестандартните резервоари по индивидуални размери са персонализирани решения, които са отражение на специфичните нужди на клиента. Те са определящи за приложението на съоръжението. В следващите редове ще Ви представим основните категории нестандартни резервоари по индивидуални размери, които изработваме и монтираме.

нестандартни резервоари по индивидуални размери

Нестандартни резервоари по индивидуални размери – за съхранение на вода

Нестандартните резервоари по индивидуални размери за събиране на дъждовна вода се използват широко за захранване с вода за битови нужди или за напояване на насаждения. Това е ефективен метод за намаляването на разходите за вода и също така е удачно решение за месеците, в които няма много валежи. Всичко това превръща нестандартните резервоари по индивидуални размери надежден, сигурен и икономичен вариант за осигуряването на вода, съобразно конкретните нужди.

Септични нестандартни резервоари по индивидуални размери

От друга страна, септичните нестандартни резервоари по индивидуални размери намират приложение там, където няма изградена отходна канализация, която да отвежда битово-фекалните води.

Съобразно конкретните нужди и предназначение, септичните нестандартни резервоари по индивидуални размери могат да бъдат с различен капацитет, но като цяло, те са вариант, който се препоръчва за обекти, в които има не голям брой консуматори.

Това е предпочитано решение за обекти, в които се пребивава или се използва сезонно, а не целогодишно.
Съоръжението е здраво и устойчиво, с голям капацитет на натоварване и дълъг експлоатационен живот.

Ниската себестойност на септичните нестандартни резервоари по индивидуални размери ги прави изключително ефективен вариант, чрез който се осигурява целесъобразност. Това Ви спестява много средства, време и излишни усилия в опити за намирането на друго решение, което може да не Ви гарантира същите добри резултати.

Нестандартни резервоари по индивидуални размери – за съхранение на агресивни химикали и други вещества

Системите от нестандартни резервоари по индивидуални размери също така намират приложение в редица малки, средни и големи предприятия, което е свързано с тяхната нужда от съхранение на различни течности и вещества.

Нестандартните резервоари по индивидуални размери са удачен вариант за краткосрочно или дългосрочно складиране на съответните елементи.

Нашите нестандартни резервоари по индивидуални размери могат да съхраняват силно агресивни вещества като: киселини, основи, нефтопродукти и др. Именно тяхната химическа устойчивост ги прави приложими в различни сфери на преработвателна и производствена индустриална дейност.

Нестандартни резервоари по индивидуални размери – обобщение на предимствата, които осигуряваме

Нестандартни резервоари по индивидуални размери – обобщение на предимствата, които осигуряваме

  • Проект за нестандартни резервоари по индивидуални размери, изцяло базиран на конкретната специфика.
  • Качествени материали.
  • Сто процентова устойчивост, здравина и надеждност.
  • Обем за съхранение, съобразен с нуждите.
  • Минимализиране на разходите.
  • Бърза инсталация на съоръжението.
  • Лесна поддръжка.
  • Вариант за увеличаване на общия капацитет чрез свързване на няколко контейнера.
  • Дълъг експлоатационен период.
  • Конкурентни цени.
Stela

Stela

Оставете коментар

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit