Плоски резервоари за вода: характеристики и приложение

Разнообразието от резервоари за вода и бидони за вода с различни характеристики, параметри, предназначение, приложение и възможности за монтаж задоволява и покрива изцяло нуждите за бита и промишлеността във всеки индивидуален случай.

Плоският резервоар за вода е вид резервоар с широко приложение, използван както за събиране и съхранение на дъждовни, пречистени, отпадъчни води и вода за противопожарни цели, така и за съхранение на агресивни течности и прахообразни вещества.

Какво представляват плоските резервоари за вода?

Разнообразна е употребата на плоски резервоари за вода в бита и промишлеността. Те намират приложение за нуждите на пречиствателни и помпени станции, осигуряващи нормалното функциониране, удобствата и бита на места, лишени от канализация, като и във вилни селища, къмпинги, сгради, ваканционни жилища и къщи, отдалечени от населените места, хотели, построени на място, непозволяващо включване в канализацията.

Използването на плоски резервоари за вода в пречиствателни и помпени станции, заместващи канализацията, е сред основните им предназначения, намиращо широко приложение и създаващо удобство за обществото и отделния човек.

Изработени основно от полиетилен или полипропилен, тези резервоари дават възможност за безопасно и сигурно съхранение и на опасно съдържание – основи и киселини, горива, както и на вещества с различна консистенция – от прахообразни до течни.

Разнообразието от форми, в които резервоарите за вода се произвеждат, дава възможност да се покрият изцяло нуждите на пазара и да се улесни монтажът, като се избере най-подходящата за конкретния случай, предназначение и клиент форма – триъгълна, правоъгълна, цилиндрична.

Обемите и размерите, в който се произвеждат плоските резервоари за вода, осигуряват разнообразие от продукти, задоволяващи нуждите на потребителите. Ограничения за обема на практика няма, което е съществено предимство по отношение на пластмасовите резервоари за вода.

Други ценни предимства са широкото приложение, лесните монтаж и поддръжка, ефективността, минималната деформация във времето, сигурността, икономичността и ниската цена.

Технология и производство – за какъв монтаж са подходящи

Използването на резервоари за вода за различни цели изисква възможност за избор на най-удачния за конкретната цел монтаж. При плоските резервоари за вода е възможен както надземен, така и подземен монтаж – предлаганите хоризонтални резервоари за вода могат да бъдат както на повърхността на земята, така и вградени в нея или укрепени с бетон.

Индивидуалният подход при монтажа е важен, тъй като е необходимо той да бъде съобразен с конкретните нужди, предназначение, терен, архитектурни особености на мястото, на което ще се извършва монтажът.

Предлагат се както подземен резервоар за вода, така и надземен, като обикновено за определени цели – например за събиране и съхранение на дъждовна вода за бита и земеделието – поливане на земеделски земи и прочие – се предпочита надземният монтаж, а за плоски резервоари за вода, които ще бъдат част от пречиствателни и помпени станции на места без достъп до канализационната мрежа, се предпочита подземният монтаж.

Употребата на качествени материали, които не гният, здрави са, отличават се с добра твърдост и устойчивост на химикали, не корозират във времето и са устойчиви на външни влияния, при производството на контейнери за вода, позволява еднакво ефективно, безопасно, сигурно и прецизно да се осъществява както подземен, така и надземен монтаж. Произвежданите водни резервоари се отличават с надеждност както при зимни условия, така и при висока температура на въздуха.

При производството на плоски резервоари за вода според индивидуалните нужди и конкретното предназначение могат да се предложат различни варианти за изработката – различен обем, форма, допълнителни отвори, автоматични вентили за контрол на нивото, подвижни капаци, дръжки и т.н. Така клиентът получава пластмасова цистерна за вода, съобразена изцяло с неговите терен, предназначение и цели.

Сравнение на различните видове резервоари

В зависимост от нуждите и целите на потребителите и според това какво ще се съхранява в тях и какво е предназначението на съхраняваните течности, се предлагат следните видове резервоари:

Резервоари за дъждовна вода

Подходящи са както за битови нужди в периоди на засушаване, режим на водата или преустановяване на водоподаването поради бедствия или аварии, така и за земеделски нужди – поливане, което улеснява производителите и им спестява средства.

Отличават се с лесна инсталация, поддръжка и почистване, дълъг живот, сигурност, водоустойчивост и липса на миризми, разнообразие от параметри – различни вместимост, диаметър и височина, подходящи за всички индивидуални нужди, както и с ниски за тези пластмасови резервоари за вода цени.

Септични резервоари

Септичните резервоари намират приложение при изграждането на пречиствателни и помпени станции на места без достъп до централна канализация. Спестяват време и средства, тъй като се отличават с лесен и бърз монтаж, както и с ниска за подземен резервоар за вода цена.

Разходите за експлоатация са незначителни, тъй като за функционирането им не е необходима енергия. Устойчиви, здрави, без риск от корозия, механична повреда и с възможност за работа при неблагоприятни атмосферни влияния, тези плоски резервоари за вода са трайно, икономично и ефективно решение.

Резервоари за агресивни течности

Благодарение на материала, от който се изработват – устойчив на химикали, отличаващ се с ниска плътност и отлична твърдост, резервоарите за агресивни течности гарантират безопасна употреба, сигурност, дълъг живот и са екологично решение.

Опцията да бъдат персонализирани според нуждите на клиента и според вида и консистенцията на това, което ще се съхранява, обема, теглото и работната му температурата, правят тези резервоари отлично решение за всеки индивидуален случай в промишлеността, винопроизводството, съхранението на горива, киселини и прочие.

Монтаж на плоски резервоари за вода

Монтажът на водните резервоари може да бъде както подземен, така и надземен. При подземният монтаж могат да бъдат извършени при необходимост и при специфични условия допълнителни действия, при което монтажът става възможен и сигурен дори при подпочвени или повърхностни води, терен, отличават се с глинени почви или скали, наклонен терен, включително вкопаване на хоризонтални резервоари за вода под улица, паркинг или терен с интензивно движение.

Във всеки специфичен случай се изработва специфично и индивидуално решение, с което нито една особеност на терена не се превръща в проблем или пречка за монтажа на плоски резервоари за вода.

Защо да изберете плоски резервоари за вода от Престан Комерс?

Индивидуалният подход и търсенето на най-доброто за конкретния случай решение, производството на плоски резервоари за вода с високо качество, чиито обем и параметри са изцяло съобразени с нуждите и изискванията на клиента, са сред най-ценните предимства на Престан Комерс, открояващи го като отличен избор на партньор и изпълнител за задоволяване на вашите цели и нужди.

Други предимства на предлаганите от Престан Комерс плоски резервоари за вода са:

  • Високата устойчивост и ниска реактивност на материалите, липсата на миризма, което прави всички плоски резервоари за вода на Престан Комерс подходящи не само за пречиствателни и помпени станции, но и за съхранение на дъждовна, тоест на чиста вода.
  • Високотехнологичното производство, гарантиращо здравина, качество, дълъг живот и устойчивост на механични повреди и външни влияния на резервоарите.
  • Издръжливостта на неблагоприятни атмосферни влияния, високи и ниски температури
  • Максималната надеждност и защита от корозия, окисляване, гниене, благодарение на използвания материал – полиетилен с ниска плътност – един от най-подходящите материали за изработка на плоски резервоари за вода, или полипропилен, отличаващ се с изключителни химични, физични и термични качества, също устойчив на гниене, корозия, опън, натиск и атмосферни влияния.
  • Възможността за професионален подземен и надземен монтаж, съобразно вашите предпочитания, предназначението на тези плоски резервоари за вода и възможностите на терена.
  • Екологично решение – продукти, безопасни за околната среда.
  • Дългият живот и удължената гаранция, съчетани с ниски разходи за експлоатация.

Многогодишният ни опит, съчетан със знания и професионализъм, ни позволява разрешаване на всеки проблем във всеки индивидуален случай.

Коментари

Все още няма коментари.

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *