Плоски резервоари за вода: характеристики и приложение

Разнообразието от резервоари за вода и бидони за вода с различни характеристики, параметри, предназначение, приложение и възможности за монтаж задоволява и покрива изцяло нуждите за бита и промишлеността във всеки индивидуален случай.

Плоският резервоар за вода е вид резервоар с широко приложение, използван както за събиране и съхранение на дъждовни, пречистени, отпадъчни води и вода за противопожарни цели, така и за съхранение на агресивни течности и прахообразни вещества.

Какво представляват плоските резервоари за вода?

Разнообразна е употребата на плоски резервоари за вода в бита и промишлеността. Те намират приложение за нуждите на пречиствателни и помпени станции, осигуряващи нормалното функциониране, удобствата и бита на места, лишени от канализация, като и във вилни селища, къмпинги, сгради, ваканционни жилища и къщи, отдалечени от населените места, хотели, построени на място, непозволяващо включване в канализацията.

Използването на плоски резервоари за вода в пречиствателни и помпени станции, заместващи канализацията, е сред основните им предназначения, намиращо широко приложение и създаващо удобство за обществото и отделния човек.

Изработени основно от полиетилен или полипропилен, тези резервоари дават възможност за безопасно и сигурно съхранение и на опасно съдържание – основи и киселини, горива, както и на вещества с различна консистенция – от прахообразни до течни.

Разнообразието от форми, в които резервоарите за вода се произвеждат, дава възможност да се покрият изцяло нуждите на пазара и да се улесни монтажът, като се избере най-подходящата за конкретния случай, предназначение и клиент форма – триъгълна, правоъгълна, цилиндрична.

Обемите и размерите, в който се произвеждат плоските резервоари за вода, осигуряват разнообразие от продукти, задоволяващи нуждите на потребителите. Ограничения за обема на практика няма, което е съществено предимство по отношение на пластмасовите резервоари за вода.

Други ценни предимства са широкото приложение, лесните монтаж и поддръжка, ефективността, минималната деформация във времето, сигурността, икономичността и ниската цена.

Технология и производство – за какъв монтаж са подходящи

Използването на резервоари за вода за различни цели изисква възможност за избор на най-удачния за конкретната цел монтаж. При плоските резервоари за вода е възможен както надземен, така и подземен монтаж – предлаганите хоризонтални резервоари за вода могат да бъдат както на повърхността на земята, така и вградени в нея или укрепени с бетон.

Индивидуалният подход при монтажа е важен, тъй като е необходимо той да бъде съобразен с конкретните нужди, предназначение, терен, архитектурни особености на мястото, на което ще се извършва монтажът.

Предлагат се както подземен резервоар за вода, така и надземен, като обикновено за определени цели – например за събиране и съхранение на дъждовна вода за бита и земеделието – поливане на земеделски земи и прочие – се предпочита надземният монтаж, а за плоски резервоари за вода, които ще бъдат част от пречиствателни и помпени станции на места без достъп до канализационната мрежа, се предпочита подземният монтаж.

Употребата на качествени материали, които не гният, здрави са, отличават се с добра твърдост и устойчивост на химикали, не корозират във времето и са устойчиви на външни влияния, при производството на контейнери за вода, позволява еднакво ефективно, безопасно, сигурно и прецизно да се осъществява както подземен, така и надземен монтаж. Произвежданите водни резервоари се отличават с надеждност както при зимни условия, така и при висока температура на въздуха.

При производството на плоски резервоари за вода според индивидуалните нужди и конкретното предназначение могат да се предложат различни варианти за изработката – различен обем, форма, допълнителни отвори, автоматични вентили за контрол на нивото, подвижни капаци, дръжки и т.н. Така клиентът получава пластмасова цистерна за вода, съобразена изцяло с неговите терен, предназначение и цели.

Сравнение на различните видове резервоари

В зависимост от нуждите и целите на потребителите и според това какво ще се съхранява в тях и какво е предназначението на съхраняваните течности, се предлагат следните видове резервоари:

Резервоари за дъждовна вода

Подходящи са както за битови нужди в периоди на засушаване, режим на водата или преустановяване на водоподаването поради бедствия или аварии, така и за земеделски нужди – поливане, което улеснява производителите и им спестява средства.

Отличават се с лесна инсталация, поддръжка и почистване, дълъг живот, сигурност, водоустойчивост и липса на миризми, разнообразие от параметри – различни вместимост, диаметър и височина, подходящи за всички индивидуални нужди, както и с ниски за тези пластмасови резервоари за вода цени.

Септични резервоари

Септичните резервоари намират приложение при изграждането на пречиствателни и помпени станции на места без достъп до централна канализация. Спестяват време и средства, тъй като се отличават с лесен и бърз монтаж, както и с ниска за подземен резервоар за вода цена.

Разходите за експлоатация са незначителни, тъй като за функционирането им не е необходима енергия. Устойчиви, здрави, без риск от корозия, механична повреда и с възможност за работа при неблагоприятни атмосферни влияния, тези плоски резервоари за вода са трайно, икономично и ефективно решение.

Резервоари за агресивни течности

Благодарение на материала, от който се изработват – устойчив на химикали, отличаващ се с ниска плътност и отлична твърдост, резервоарите за агресивни течности гарантират безопасна употреба, сигурност, дълъг живот и са екологично решение.

Опцията да бъдат персонализирани според нуждите на клиента и според вида и консистенцията на това, което ще се съхранява, обема, теглото и работната му температурата, правят тези резервоари отлично решение за всеки индивидуален случай в промишлеността, винопроизводството, съхранението на горива, киселини и прочие.

Монтаж на плоски резервоари за вода

Монтажът на водните резервоари може да бъде както подземен, така и надземен. При подземният монтаж могат да бъдат извършени при необходимост и при специфични условия допълнителни действия, при което монтажът става възможен и сигурен дори при подпочвени или повърхностни води, терен, отличават се с глинени почви или скали, наклонен терен, включително вкопаване на хоризонтални резервоари за вода под улица, паркинг или терен с интензивно движение.

Във всеки специфичен случай се изработва специфично и индивидуално решение, с което нито една особеност на терена не се превръща в проблем или пречка за монтажа на плоски резервоари за вода.

Защо да изберете плоски резервоари за вода от Престан Комерс?

Индивидуалният подход и търсенето на най-доброто за конкретния случай решение, производството на плоски резервоари за вода с високо качество, чиито обем и параметри са изцяло съобразени с нуждите и изискванията на клиента, са сред най-ценните предимства на Престан Комерс, открояващи го като отличен избор на партньор и изпълнител за задоволяване на вашите цели и нужди.

Други предимства на предлаганите от Престан Комерс плоски резервоари за вода са:

  • Високата устойчивост и ниска реактивност на материалите, липсата на миризма, което прави всички плоски резервоари за вода на Престан Комерс подходящи не само за пречиствателни и помпени станции, но и за съхранение на дъждовна, тоест на чиста вода.
  • Високотехнологичното производство, гарантиращо здравина, качество, дълъг живот и устойчивост на механични повреди и външни влияния на резервоарите.
  • Издръжливостта на неблагоприятни атмосферни влияния, високи и ниски температури
  • Максималната надеждност и защита от корозия, окисляване, гниене, благодарение на използвания материал – полиетилен с ниска плътност – един от най-подходящите материали за изработка на плоски резервоари за вода, или полипропилен, отличаващ се с изключителни химични, физични и термични качества, също устойчив на гниене, корозия, опън, натиск и атмосферни влияния.
  • Възможността за професионален подземен и надземен монтаж, съобразно вашите предпочитания, предназначението на тези плоски резервоари за вода и възможностите на терена.
  • Екологично решение – продукти, безопасни за околната среда.
  • Дългият живот и удължената гаранция, съчетани с ниски разходи за експлоатация.

Многогодишният ни опит, съчетан със знания и професионализъм, ни позволява разрешаване на всеки проблем във всеки индивидуален случай.

Stela

Stela

Оставете коментар

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit