Вилни селища и къмпинги

Приложение на пречиствателни станции за вилни селища и къмпинги

Престан Комерс ООД предлагаме пълен инженеринг, насочен към решаването на нарастващите проблеми във водния сектор, през последните години у нас. Нашите високо квалифицирани кадри, работят качествено, изпълнявайки индивидуални проекти и сложни казуси. Предлаганите от нас пречиствателни станции са разработени така, че да отговарят пълноценно на съвременния начин на живот. Могат да бъдат използвани, както за еднофамилни къщи, вили, малки обекти, така и за по-големи обекти- къмпинги, вилни селища и други. Те са изключително компактни, лесни за инсталация, като монтажът им може да бъде под земята, или в помещения над земната повърхност. Разполагаме с голямо разнообразие от модели и размери, което дава възможност за лесно решаване на проблема с невъзможността за включване към централната канализационна мрежа на всякакви сгради и обекти в отдалечени райони.

Все повече инвеститори на вилни селища и къмпинги, намиращи се в неурбанизирани райони, избират технологията на локалните пречиствателни станции, тъй като са по-икономични, с лесна поддръжка и ниски годишни разходи за експлоатация. За разлика от изгребни септични ями, при които е необходимо периодично изпомпване на отпадните води, веднъж поставена пречиствателната станция, решава крайно проблема с липсата на канализация. Инвестицията в тези съоръжения се възвръща многократно, а пречистената вода може без проблем да бъде използвана повторно за поливане на тревни площи, гасене на пожари и други важни за всеки къмпинг или вилно селище нужди. Ние от ПРЕСТАН КОМЕРС ООД, правим възможно проектирането на пречиствателни и помпени станции, спрямо индивидуалните изисквания на всеки наш клиент. Използваните материали и оборудване, са от най- добрите производители в този сектор.