За фирмата

Научете повече за Престан Комерс ООД

За компанията “Престан Комерс” ООД

Ние сме тук да подпомогнем за по - чистата среда на живот

“Престан Комерс” ООД е българска фирма с основна дейност проектиране, производство и поддръжка на пречиствателни станции за битово- фекални и промишлени отпадъчни води, канално- помпени станции, пластични резервоари и специализирани решения при трудоемки ситуации. Фирмата започва своята дейност през 2013 год, а около две години по- късно успешно преминава през сертифициране по БДС EN ISO 9001:2015 за проектиране, производство, монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на ПСОВ, КПС, резервоари и елементи свързани с тях. От 2017г. фирмата е с нов сертификат по ISO БДС EN 9001:2015.

img
img
от 2015
img

Какви продукти и услуги предлагаме?

  • Проектиране и производство на пречиствателни станции за отпадъчни води (битово- фекални и промишлени);
  • Проектиране и производство на помпени станции за чисти или битово-фекални води;
  • Производство на пластични резервоари за течни, твърди и прахообразни материали, с възможност за обем над 40 куб.м.;
  • Каломаслоуловители (за гаражи, автомивки, подземни гаражи и т.н.) и Мазниноуловители (за ресторанти и хранител<ни магазини);
  • Водоплътни изгребни ями;
  • Нестандартни решения в сферата на ВиК мрежите- водоплътни стомано- бетон/полипропилен РШ, стълби за РШ и други;
  • Доставка и монтаж на помпени агрегати;
  • Индивидуални решения за нестандартни случай при проектиране;

Нашата Визия

Във фирмата работят екип от професионалисти, с голям опит при проектирането на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води.
Ние в “Престан Комерс” ООД сме концентрирали вниманието си върху бързата и качествена работа в екип. Стремим се да насърчаваме своите служители и ги амбицираме да работят качествено и коректно.

Нашата цел

През годините си на упорита работа, сме спечелили доверието на над 300 клиента и успешно сме реализирали множество проекти. С гордост можем да заявим, че името ни се наложи като доверен партньор в лицето на инвеститорите и крайните потребители на предлаганите от нас продукти и услуги. Още от основаването на компанията за нас за залегнали принципите на високо качество на обслужването, производството и честната конкуренция в полза на потребителите.
Готови сме да отговорим на всички ваши въпроси и да намерим най- добрите решения, които ще помогнат за качественото изпълнение на поетият ангажимент.