Изгребни ями

Предназначение и приложение на изгребните ями:

Изгребните ями се произвеждат предимно за неголеми промишлени обекти, фамилни къщи, малки хотели и други. Служат за съхранение на отпадни (фекални) води, където няма изградена централна канализационна мрежа или включването към нея е невъзможно. Изгребната яма е съд, с един или няколко входа, но без изход. Предвидено е да бъде изпразвана принудително, с помощта на специализирана техника- фекална машина. Най – ефективна е направата им, там където имотът не се експлоатира целогодишно, а се ползва само за отдих и почивка, и живущите не пребивават постоянно. Колкото и малък да е капацитетът ѝ ако не се използва често, то и разходът за изпомпване на отпадните води няма да е голям. Септичната яма не е съоръжение за окончателно пречистване на водите. Произвеждат се да бъдат положени под земята, като съществуват такива, с една или с няколко камери, през които минава замърсената вода. Обикновенно септичните ями са с цилиндрична форма, тъй като тя осигурява висока степен на здравина при статично и динамично натоварване.

В зависимост от особеностите на терена, обекта и желанието на клиента, ние от Престан Комерс ООД предлагаме и други форми на изгребните ями – правоъгълна, квадратна и триъгълна. Септичните изгребни ями се произвеждат от висококачествени пластмаси с различна дебелина, в зависимост от обема и дълбочината на заравяне. Съоръженията се затварят херметически, доколкото позволява конструкцията, но има отвори за почистване и вентилационен отвор. Изгребната яма е предвидена за полагане в изкоп върху бетонна плоча и засипване с пресята земна маса. Капака на ревизионния отвор остава на нивото на терена, през който периодично се изпомпва съоръжението. Изгребните септични ями са най- старите използвани съоръжения за анаеробно третиране на битовите отпадъчни води и утайки от малки обекти.

Изграждане на септични ями по индивидуални размери и изисквания на клиента

Разположението на изгребните ями не трябва да бъде на по-малко от десет метра от обекта, където ще бъдат поставени. При проектирането им, важно условие е, да се уточни коефициента на филтрация на подпочвените води.
При необходимост от монтаж, в зона на преминаване на автомобили, фирмата ни предлага безплатно изготвяне на конструктивен проект за бетонова защитна обваловка. С помощта на допълнителна система за автоматично или дистанционно изгребване се решава проблемът с монтирането на ямите, навътре в имота и по този начин не се налага навлизането на тежка специализирана техника.