Методи за пречистване на отпадни води

пречистване на отпадни води

Презастрояването, изграждането извън урбанизираните територии на нови зони, застроени с вили и къщи за гости за задоволяване на личните нужди и тези на туризма, старата и лишена от системна профилактика канализация са част от факторите, обуславящи увеличаване на ВиК проблемите у нас – проблеми, нуждаещи се от пълен инженеринг, иновативни решения и подход.

Възможно ефективно и икономично решение с ниски разходи за поддръжка и енергия, съобразено с устойчивото развитие и грижата за заобикалящата среда, е използването на системи за пречистване на отпадни води.

С изграждането на пречиствателна станция за отпадни води се преодоляват проблемите, свързани с невъзможността за отвеждане им в канализацията, поради липсата на такава или поради проблеми и съображения от различно естество.

Как се извършва пречистване на отпадни води?

Процесът е свързан с отстраняване на замърсявания от отпадни води от бита и промишлеността, като пречистената вода се връща обратно във водния цикъл, безопасна за заобикалящата среда. За битовите отпадъчни води пречиствателната станция се именува пречиствателна станция за отпадни води.

Пречистването на отпадни води е важно не само за съхраняване на чистотата на природата и опазването на биологичните видове, но дава възможност и за повторната употреба на водата, което е решение за пестеливо използване на природните ресурси. Пречистването е необходимо както в райони с вилни селища, каравани, къмпинги и други, където е невъзможно отвеждането на отпадни води в канализация, така и за производствени предприятия.

При вторите пречистването на отпадни води улеснява връщането на извлечените ценни вещества обратно в производствения цикъл (регенеративен метод) или се цели постигане на висока степен на чистота на водата – деструктивен метод.

Пречистване на отпадни води за къща се осъществява благодарение на съоръжения за пречистване на отпадни води, които се различават по своята същност и функциониране, но целят един и същ краен резултат. Изборът на съоръжение за пречистване на битови отпадни води следва да е съобразен с поставените задачи, имота и предназначението му, индивидуалните нужди, изисквания и особености на обекта, терена и редица други фактори.

С най-висока степен на ефективност се отличават съоръженията, които са изградени индивидуално за всеки клиент от професионалисти с висококачествени материали и съобразени с всички особености на обекта.

Етапи на пречистване на отпадни води

Етапите, през които преминава пречистването чрез пречиствателните системите, включват:

 • процеси, които са физически,
 • процеси, които са биологични,
 • активна утайка.

Ефективното пречистване на отпадни води е пряко зависимо от акуратния избор и качествения монтаж на системите за пречистване.

Методи за пречистване

Механично пречистване на отпадни води

В повечето случаи не се използва самостоятелно, тъй като се оказва недостатъчно ефективно при самостоятелна употреба, и се явява начален етап на процеса – премахване от замърсените води на по-едрите частици и замърсители, след което е необходимо да се приложат биологични и химични методи за пречистване на отпадни води.

Биологично пречистване на отпадни води

Този тип пречиствателни станции се характеризират с надеждност и дълъг живот при акуратно избран професионален изпълнител на проекта. Методът наподобява естественото самопречистване във водите или протича при условия, които са създадени изкуствено за постигане на целта. Крайният резултат при това пречистване е веществата от биологичен произход от отпадните води да бъдат превърнати в жива маса (активна утайка).

Физико-химично пречистване на отпадни води

Този тип пречистване е свързано с употребата на различни химични реагенти, чрез които се извършва. Индустриални отпадни води от промишлеността, които се отличават с активно и силно замърсяване, ефективно се пречистват именно с този метод.

Химично пречистване на отпадни води

Отпадъчни води от производствената дейност и промишлеността се прочистват с отличен резултат при използването на този метод, като се цели отстраняване на някои разтворени вещества. Химично и електрохимично окисление и неутрализация са част от процесите, които протичат при този метод.

Системи за пречистване на отпадни води на къща

Този тип съоръжения са ефективно, а понякога и единствено решение на места с вили и къщи извън урбанизирани територии, на които не е възможно отвеждане на отпадни води в канализацията или липсва такава. Законът е категоричен, че всички къщи следва да са свързани със канализационната система, което обаче често е невъзможно или твърде скъпо, когато говорим за отдалечени от урбанизираните райони вили и имоти.

В тези случаи съоръженията за пречистване се явяват не само най-изгодното и ефективно решение на проблема, но и понякога са и единственото възможно решение. Аеробното биологично пречистване при системите за пречистване на отпадни води на къща е оптималният избор. Сред основните критерии за избор на необходимото съоръжение са и:

 • лесен монтаж, неизискващ скъпа и сложна подготовка на терена,
 • индивидуални проекти и индивидуален подход при изграждане на системата, съобразени с нуждите, особеностите на обекта и предпочитанията на собствениците,
 • ниски разходи за употреба и поддръжка,
 • ниски нива на шум,
 • гаранционно обслужване,
 • липса на опасност от замърсяване на почвата и подпочвената вода,
 • сигурност и ефективност,
 • избор, съобразен с капацитета на пречистване, който се измерва в еквивалент жители,
 • употреба на съвременни технологии и материали за качествено и ефективно изграждане.

Въведена в експлоатация, малката пречиствателна локална станция, подходяща за къща, решава трайно проблемите с липсата на канализация. Изчистената вода може да бъде употребена повторно за различни цели – поливане, гасене на пожари и други.

Все още имате въпроси и се нуждаете от информация? Свържете се с нас.

Коментари

Все още няма коментари.

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *