Почистване на септични ями: Експертите съветват

почистване на септични ями

С намаляването на водните резерви в световен мащаб, което създава редица битови, екологични и икономически проблеми, ролята на пречистването на отпадните води и повторната им употреба, както и предпазването на водните ресурси от отрицателното въздействие на отпадъчните води, непрекъснато нараства. В глобален мащаб се пречистват около половината от отпадните води, като обаче в развитите и богати страни се пречистват над 70% от отпадъчните води, докато в бедните страни и в тези от третия свят – под 5%, а това води до заболявания с фатален край и до екологични катастрофи заради негативното въздействие на непречистените отпадните води върху общественото здраве, биологичното разнообразие, околната среда и водните ресурси.

Отпадните води имат отчетливо негативно въздействие върху качеството на водните ресурси и тъй като количеството на отпадъчните води нараства с увеличаване на населението, потреблението и промишлените предприятия, човечеството се изправя пред трудни за преодоляване проблеми, свързани с водните ресурси, поради което в ЕС се приемат законодателни актове, свързани с опазване на водите като среда, осигуряваща живота на земята. Сред поставените цели са редуциране с 50% на дела на непречистените води и увеличаване на процента отпадни води, които се употребяват повторно. Септичните ями и системите за пречистване на отпадни води помагат за постигане на тези поставени цели и за спазването на директивите.

Какво налага нуждата от почистване на септични ями

Септичните ями намират приложение в промишлеността и бита там, където липсва канализация или не е възможно включването към такава. Те очистват отпадната вода, като премахват до 90% от замърсителите, но не са предназначени за окончателно пречистване. Налице е необходимостта от допълнително биологично или друго пречистване. В резултат на анаеробното третиране на отпадъците в септичните ями се натрупват утайки, а на повърхността – пяна, което поражда необходимостта да се извършва системно почистване на септични ями. Пяната по повърхността на отпадъчните води в септичната яма е резултат от остатъци от растителен, животински произход и храна. Тази пяна мирише изключително неприятно, разгражда се бавно във времето и е необходимо премахването и отделянето ѝ, което става чрез изпомпване на септични ями, тоест чрез почистване на септични ями и последваща обработка на изпомпеното в пречиствателни станции.

Какво трябва да знаем за почистването на септични ями

Почистването на септични ями се извършва с професионална техника от специалисти. Ако се интересувате от оферираните за почистване на септични ями цени, то следва да имате предвид, че услугата е достъпна за всеки, ако говорим за септична яма за имот, който е вила, къща за почивка или не се използва активно целогодишно. В този случай въпросното почистване на септични ями се налага рядко и не коства значима част от бюджета, тоест разходът за изпомпване хем не е голям, хем не е системен. По-скъпа естествено е експлоатацията на септични ями, използвани за обекти в промишлеността, както и за бита, но при ежедневна употреба. Точните цени за почистване на септични ями се калкулират индивидуално, тъй като зависят от редица фактори и от обема на септичната яма.

Желаещите да спестят от бюджета си и да намалят разхода за почистване на септични ями със специализирана техника, както и да увеличат времето между две професионални почиствания, могат да използват специален препарат за почистване на септични ями. Предимствата на препаратите са:

 • Препаратите са решение, което намалява с до 75% пяната на повърхността на септичната яма.
 • Препаратите редуцират значителен процент от утайката от дъното.
 • Ефективността им се основава на ензими и микроорганизми, а по-добрите от тях са природни продукти и са екологично чисти.
 • Не съдържат основи или киселини.
 • Цената на препаратите за почистване на септични ями е изгодна.
 • Отличават се с лесна употреба, а ефектът им е безспорен – успешно се справят с разграждането и усвояването на мазнини, белтъчини, целулоза, органични отпадъци, тоалетна хартия и други отпадъци от бита.

Подпомагайки процесите на утаяване и пречистване с препарати, вие помагате за поддържането на септичната ви яма, а това е гаранция за безпроблемната ѝ употреба. Оставена без поддръжка и системно почистване, тя е източник на миризми и проблеми, част от които могат да бъдат сериозни и струващи скъпо. Възможни са и повреди, както и запушвания, костващи сериозна сума за ремонт, ако септичната яма не бъде системно обслужвана и почиствана с необходимото качество и професионално отношение. Използването на специални препарати осезаемо увеличава времето, в което септичната яма може да бъде експлоатирана без почистване и поддръжка, но далеч не премахва необходимостта от такива. Препаратите не могат да заместят професионалното почистване на септични ями.

Съоръженията, които ние изграждаме, поддържаме и почистваме, се различават по обем, капацитет, форма и т.н., но всички са произведени от материали с доказано качество, чиято дебелина зависи от дълбочината на заравяне и обема на септичната яма. Добре е да знаете, че септичните ями с цилиндрична форма предлагат оптимална сигурност, тъй като се оказват най-здрави при натоварване било то статично или динамично. Въпреки че септичните ями са под земята, ревизионните им отвори оставяме на нивото на терена и именно през тях се извършваме бързо и безпроблемно необходимите дезинфекция и почистване на септични ями.

Как се извършва почистването

Почистване на септични ями се извършва през ревизионния отвор, като се използва специализирана техника, наречена фекална машина. Осъществяват се изпомпване, почистване и дезинфекция, които гарантират оптималното и безопасно функциониране на септичната яма. Необходима ви е фирма за очистване на септични ями, тъй като с подобна задача не може да се справите сами. Практиката сочи, че дори да използвате ефективни препарати, повечето ями се нуждаят и от обслужване от професионалисти през определени времеви периоди, както и че правилното почистване и обслужване на септичните ями от обучени специалисти и с професионална техника значително увеличава живота на пречиствателната система, гарантира безопасната експлоатация и елиминира възможността около септичната яма да се разнася зловонна миризма. Всичко това прави внимателния избор на фирма за обслужване и почистване на септични ями от първостепенно значение. Ключови при избора на изпълнител следва да бъдат:

 • професионализмът,
 • прецизността,
 • чистотата, с която се извършва услугата,
 • опитът,
 • обученият екип,
 • предлагането на сертифицирана и лицензирана услуга,
 • спазването на заложените срокове,
 • техническото обезпечаване, оборудването и специализираните фекални машини, с които компанията разполага,
 • ефективността на услугата,
 • предлагането на цялостни решения – възможността за проектиране, изграждане, монтаж, поддържане, профилактика, почистване на септични ями.

Септичните ями могат да бъдат монтирани както в, така и извън имота, като при монтаж на места, върху които преминава трафик или се намира паркинг, се изготвя конструктивен проект за бетонова защита. Изготвянето на проекта от Престан Комерс е безплатно за клиентите ни. Прилагат се и системи за дистанционно почистване и изгребване на септични ями. Този тип системи създават редица удобства и се отличават с предимства, основните сред които са възможността за работа и почистване на септични ями без изискване за присъствие на собствениците в обекта и елиминиране на необходимостта от навлизане на тежка специализирана техника в имота, тоест на камион за почистване на септични ями, с което се създават предпоставки за щети и проблеми в имота.

Къде Престан Комерс предлагат услугата

Централният офис е разположен в Бургас, но ние от Престан Комерс осъществяваме дейността си на територията на цялата страна. Независимо дали се интересувате от актуалните за почистване на септични ями София цени, почистване на септични ями Варна, почистване на септични ями в Стара Загора, или в други точки на България, може да се свържете с нас за консултация, оферта и търсене на най-доброто за вас и вашия индивидуален случай решение.

Stela

Stela

Оставете коментар

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit