Пречиствателни станции – приложение и важни параметри

станции за отпадни води

Пречиствателни станции - общ преглед

Пречиствателните станции отстраняват замърсяванията от битовите и промишлени отпадни води. Това включва химични, биологични и физиологични процеси, които се прилагат за третиране и неутрализиране на замърсителите. Резултатът са пречистени отпадъчни води, които са достатъчно безопасни за изпускане в околната среда.

Остатъчен продукт от работата на пречиствателните станции са полутвърди отпадъци и/или утайка (каша). Утайката трябва да бъде подложена на допълнителна обработка, преди да бъде подходяща за изхвърляне в природата или да бъде извозена с оборудване до специално обозначените за това места.

В големите градове канализационната система пренася част от промишлени отпадни води към пречиствателни станции, а голяма част от предприятията разполагат с автономни пречиствателни станции, които им гарантират максимална функционалност и ефективност.

Пречиствателните станции са много удачен, а понякога и единственият възможен вариант за извеждане на отпадни води, когато даден обект няма възможност да бъде включен към централната канализационна система или когато в района изобщо не е изградена такава. Това се отнася както за промишлени и търговски обекти, също така и за частни къщи, вили, хижи, затворени комплекси и т.н.

Любопитно: В случай, че градската канализационна система е комбинирана, тя може да пренася и дъждовната вода към пречиствателни станции за отпадни води.

Пречиствателни станции и избор на материал

Изборът на материал за изработка на основните компоненти на пречиствателните станции е от ключово значение за ефективността и дългосрочната експлоатация на съоръжението. Затова пречиствателните станции трябва да се изграждат от материали, които да притежават необходимите пластичност и гъвкавост. Това ще гарантира тяхната здравина, надеждност и водонепропускливост в дългосрочен план.

Качественият материал за пречиствателните станции ще позволи равномерното разпределение на вътрешното натоварване, което е резултат от действието на наличните течности, а също така ще осигури устойчивост при външни натоварвания.

В това отношение, биологичните пречиствателни станции, изработени от конструкционни полимерни материали, внос от Австрия и Германия, гарантират функционалност, сигурност и дълъг експлоатационен живот. Може да се каже, че те са едно от най-добрите решения на пазара в момента.

Важно е също така да се конструират пречиствателни станции с дебелината на материала, съобразена с конкретния капацитет и натоварване на инсталацията. В определени случаи може да се каже, че важи правилото – колкото по-дебели стени на пречиствателните станции, толкова по-здрава конструкция, но разбирасе това не е съвсем общовалидно и се определя съобразно всяко отделно задание.

Пречиствателни станции за битово приложение - как работят?

Пречиствателните станции извършват процес на пречистване на отпадните води, който обикновено има 2 основни етапа, протичащи в 2 отделни резервоара. Тези етапи са:

– Механично пречистване в пречиствателните станции, което включва утаяване и денитрификация.

Отпадните води от битовото потребление преминават от канализацията в първия резервоар за утаяване на пречиствателните станции. Тежките частици се утаяват на дъното, а по-леките елементи, включително и мазнините се събират на повърхността. Именно тук протича и първата фаза от процеса на пречистване. Той е изключително важен в работата на пречиствателните станции и се нарича “денитрификация”.

Денитрификацията е естествен процес, при който анаеробните бактерии преобразуват амониевите съединения. За него не е необходимо наличието на кислород.

Всички неразградими елементи, попадащи в канализацията съответно се отделят чрез специална решетка. След като този процес в пречиствателните станции завърши, водата контролирано и поетапно се отвежда в следващия резервоар.

– Биологично пречистване и нитрификация в пречиствателните станции.

Във втория резервоар на пречиствателните станции се стимулира развитието на аеробните бактерии и се подпомага разграждането на органичните отпадъци.

Тази фаза включва преобразуването на нитритите в нитрати (основна съставна част на торовете от растителен произход).

След приключването на този процес, включващ необходимите фази на аерация и утаяване, водата се изпомпва и преминава или във външен резервоар за съхранение, или се изхвърля в околната среда.

Пречиствателни станции - важни параметри

Това са някои важни параметри, които трябва да бъдат взети предвид, когато става въпрос за избор, проектиране и монтаж на качествени и ефективни пречиствателни станции:

– Максимална здравина на резервоарите на пречиствателните станции.
– Достатъчен обем съобразено с всяко домакинство или разход на вода на обекта.
– Избор на достатъчно ефективна принципна система на пречистване.
– Управление на окисляването на отпадъчните води в пречиствателните станции.
– Връщане на част обратно в утаителя на част от чистата активна утайка, която е резултат от аерацията.
– Ревизионен отвор с възможност за регулиране на височината на ревизионната шахта и дълбочината на отходната канализация.
– Липсат на „мъртви“ зони в пречиствателните станции.
– Актуален сертификат, удостоверяващ качеството на пречиствателните станции.
– Възможност за изграждането на проект, отговарящ на конкретните нужди.
– Правилно инсталиране и укрепване на пречиствателните станции.
– Екологосъобразност.
– Пускане в експлоатация и тестване.

Пречиствателни станции и вторично използване на регенерирани отпадни води

Основната цел на пречиствателните станции е да се позволи изхвърлянето на отпадни води без опасност за човешкото здраве и без да се уврежда естествената околна среда.

Оползотворяването на отпадните води чрез процес на тяхното регенериране в пречиствателни станции е най-ефективната форма за целесъобразно третиране.

Голяма част от пречистените води могат да се използват повторно за напояване например на посеви в селското стопанство, за ландшафт или за аквакултури.

В случай на подобен тип напояване е необходимото качеството на отпадъчните води, преминали през пречиствателни станции да отговарят на условията за екологичност на реколтата или културите.

Това съответно се определя от проектираните и изградени пречиствателни станции, които трябва да покриват определението за това стандарти, съответстващи на препоръчителните насоки за микробиологично и химично качество.

Пречиствателни станции от Престан Комерс ООД - фирма, на която можете да се доверите!

Пречиствателните станции за отпадни води, проектирани от Престан Комерс ООД представят постиженията на най-новите технологични разработки и са вярната посока за целесъобразно бъдеще.

Дългогодишният ни опит в областта на пречиствателните станции Ви дава възможност да се възползвате от качеството на утвърдена фирма, която ще Ви предложи ефективност, надеждност и експресно обслужване на най-добрите цени.

Ние разработваме, произвеждаме и инсталираме широка гама от пречиствателни станции, предлагайки решение за всяка ситуация. Всеки член на нашия екип има необходимите квалификации, знания, умения и способности да извършва своята работа на ниво експерт. Поемаме и трудоемки обекти, които са истинско предизвикателство.

Прилагаме индивидуален подход съобразно конкретния терен, обект и нужди, посочени от клиента. Нашият фокус е да Ви осигурим сигурно решение, поемайки отговорност към Вас и към природата.

Благодарение на доверието, което клиентите ни оказват и ангажираността на нашия екип, фирма Престан Комерс ООД непрекъснато се развива, което ни позволява да поемаме заявки за пречиствателни станции в цяла България.

Нашите продукти и услуги са синоним за качество, професионализъм и висок стандарт, като в същото време се стремим да осигурим на нашите клиенти възможно най-добрата цена на пречиствателните станции.

Свържете се с нас и заедно ще обсъдим Вашия проект. Вижте как в контакти.

Коментари

Все още няма коментари.

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *