Инж. Мартин Райков: Разумният инвеститор мисли за отпадъчните води на своя обект

интервю-мартин-райков

Инж. Мартин Райков е ръководното звено във фирма “Престан Комерс” ООД гр. Бургас. Фирмата започва своята дейност през 2013 година. Основната дейност на фирмата е свързана с проектиране, производство и поддръжка на пречиствателни станции за битово-фекални и промишлени отпадъчни води, канално-помпени станции, пластични резервоари, както и даване на специализирани решения при възникване на трудоемки ситуации в процес на изпълнение и експлоатация.

Инж. Райков, разкажете ни малко повече за фирма “Престан Комерс” ООД и опита й до момента?

Моят опит в тази насока започна през 2007 година съвсем случайно и вече повече от 10 години съм се отдал на това да разрешавам проблемите на хората, свързани с отпадъчните им води. Две години след стартиране дейността на фирмата, успешно преминахме през сертифициране по ISO 9001-2008 за дейностите: проектиране, производство, монтаж и пускане в експлоатация, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на ПСОВ, КПС, мазнинозадържители, кало-маслозадържители, резервоари и елементи, свързани с тях.

През 2017 година преминахме към новата версия на стандарта БДС EN ISO 9001: 2015, съгласно който към днешна дата фирмата работи по прилежащите стандарти. Имайки предвид опита, натрупан до момента, смело мога да заявя, че успяваме да постигаме качествени резултати при проектирането и изпълнението на всеки наш обект.

Екипът, с който работи фирмата ни е с голям опит в проектирането на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води. Ние се гордеем с упорития си труд през годините, както и с портфолиото ни, което наброява над 150 клиента, сред които едни от най-големите строителни фирми в България.

В нашите принципи са залегнали високото качество на обслужване, производството на качествени съоръжения, както и честната конкуренция в полза на потребителите.

Кои са вашите клиенти?

Нашите клиенти са тези, които търсят решение! Това са всички домакинства, промишлеността и всички останали сектори, които мислят за своите отпадъчни води.

Водата е ценен ресурс. След нейното използване тя се връща обратно в природата. При наличие на градска пречиствателна станция за отпадъчни води, обектите се свързват към нея, като задачата й е да ги пречисти до нормативно изискваните параметри.

В немалко случаи обаче, липсата на изградена централна канализация и съответно свързването на градската ПСОВ, се оказва нерентабилно, а понякога и трудно. Малките населени места, или обекти като вилни селища, къмпинги, хотели и т.н., отдалечени от градската мрежа, се нуждаят от решение, чрез което да пречистят своите отпадъчни води, и ефективно такова се явява локалната ПСОВ, КПС или друго решение.

Разкажете ни малко повече за ефективността при изграждането на локална пречиствателна станция?

Едни от най-важните елементи при строежа на даден обект са наличието на ток, вода и канал. Домакинствата и промишлените предприятия е нужно да започнат използването на локална пречиствателна станция като разбиране откъм екологична гледна точка, не само на добра воля.

Липсата на пречистване на битовите и промишлени отпадъчни води може да доведе до сериозни проблеми в екосистемата. Жизненоважната роля на локално съоръжение като пречиствателната станция е използването му за обекти, намиращи се в труднодостъпни или отдалечени от населено място места, при което пречистване в селищна пречиствателна станция би се оказало нерентабилно и дори напълно излишно.

За пречистването на отпадъчните води от замърсявания в локални ПСОВ е утвърдено използването на ефективни пречистващи технологии, базиращи се на механични, физикохимични, биохимични и чисто биологични процеси на сепариране, разграждане и обезвреждане на вредните компоненти в отпадъчните води.

Ефективността на една пречиствателна станция се постига чрез използването на изпитана и проверена ДН технология (денитрификация и нитрификация). След като е пречистена водата до нормални нива, тя може да се заусти във воден източник, или да се използва за поливане с минимално допълнително третиране. Ефикасността на пречистване надвишава 95%.

Пречистването на отпадъчните води е необходимо да бъде разглеждано като проблем от екологична гледна точка. Въпреки добрата перспектива и вземането на все по адекватни мерки в тази насока, ние се стремим към търсене на по-добри решения за увеличаване на пречистващата способност, като същевременно намаляваме разходите за оборудване и експлоатация, което ще доведе до повишаване на енергийната ефективност.

Стремежът ни към устойчиво развитие при процеса на пречистването на отпадъчните води, ни приближава към съвременните концепции за вземане на решения и търсене на нови способи и методи за управление на водите, които влизат в почвата.

Как се определя какъв тип съоръжение е необходимо да бъде използвано за конкретният обект?

Ние работим по индивидуално запитване от страна на клиента, търсейки решения за конкретния обект, населено място и изисквания. Размерът на съоръжението се изработва отново според конкретните размери на обекта, като този размер се съобразява с броя на хората от домакинството/ата, което ще е показателно за количеството вода, необходимо да бъде пречиствано.

Към днешна дата, системата е до такава степен усъвършенствана, че вече сглобена, монтирана и пусната в експлоатация, пречиствателната станция се нуждае от минимална поддръжка.

И все пак, за да отговоря конкретно на въпроса, локалните пречиствателни станции се класифицират главно по два признака – големина, която съответства на еквивалента жители ЕЖ, и технология на обработка.

Разликата между различните пречиствателни станции идва от следните параметри: локална ПСОВ, предназначена за еднофамилни обекти с капацитет от 2 ЕЖ до 20 ЕЖ; следващи по ред са тези до 50 ЕЖ, или обекти като къщи, вили, хотели, малки предприятия; и големи с капацитет 50-200 ЕЖ, предназначени за вилни селища, къмпинги, жилищни комплекси и производства. След тях съответно вече идват най-големите модулни съоръжения до 1500 ЕЖ.

Като заговорихме за усъвършенстване, кое е най- актуално към момента?

Когато говорим за битови отпадъчни води, в момента най-използваната технология за локална ПСОВ е аеробното биологично пречистване с рециркулация на активната утайка.

Основните процеси в пречиствателните съоръжения от типа Pure Sys протичат под въздействието на определени микроорганизми, идентично с естественото самопречистване във водите, или горните слоеве на почвата. За отстраняването на биологичните замърсители от отпадъчните води в населените места, се използват различни съоръжения, специално разработени за тази цел.

Водите, пречистени чрез нашата технология не загниват, имат бистър цвят и при прилагане на методи за допълнително обеззаразяване се отстраняват над 95% от болестотворните бактерии. Пречистената вода е богата на азотни съединения, което я прави изключително подходяща за поливане при безконтактно капково напояване.

Този процес напълно отговаря на завишените изисквания на Европейската Комисия, за показателите на пречистената вода, която се връща отново в природата.

Кой контролира и следи за наличието или липсата на пречиствателно съоръжение?

Нормативната уредба задължава рисковите източници, които не са свързани със селищна канализационна мрежа, да си изградят самостоятелна пречиствателна станция. Локалните пречиствателни станции с дълбоко биологично пречистване са изключително подходящи за тази цел.

В България местата със септични ями не са никак малко на брой. Проблемът при тях е, че задължително трябва да са изгребни (водоплътни), а всъщност са попивни (с дупки, без дъно, със скрити помпи или какви ли не още изпълнения). Практически е невъзможно това да се установи от контролиращите органи. И по този начин мръсните води попиват в почвата, а оттам и в подпочвените води, и следователно на всички водни източници (реки, езера, море).

В последните години, в голяма част от черноморските курорти и по-големите градове в страната, започна реконструкция на канализационната мрежа, изграждане на нови и подновяването на съществуващите пречиствателни станции. Въпреки тази крачка към промяна, голяма част от пречиствателните станции в градовете са амортизирани и работят с остарели технологии.

Тяхната функция да поемат достатъчно количество отпадъчна вода е нарушена, а тук всички знаем, че количествата на същата тази вода с всяка изминала година главоломно нарастват, поради засиленото потребление от страна на населението, както и в резултат на естествения прираст от малките към по-големите населени места.

За много от съществуващите и новопостроени обекти, локалните ПСОВ се оказват повече от добро решение. Другият въпрос е в достатъчно ясна система за проверка и ангажимент от страна на държавата, за да се следят същите тези обекти, които не поемат своята отговорност в пречистването на отпадъчните си води, и по този начин вредят на екосистемата, и разбира се и на човека.

Защо хората инвестират милиони в своите обекти, а не инвестират в своята канализация?

То е ясно за всички, че когато става въпрос за ефикасност и правилно насочване на инвестиционни средства, има много какво да се желае. С годините и напредването на технологиите, силно се надявам, че голяма част от инвеститорите, управлението, а дори и домакинствата, започват да осъзнават значението на това да мислят в посока пречистване.

Мръсотията, която се излиза ежедневно в природата и я замърсява, не вреди на кой да е – вреди на Нас, на децата ни, на бъдещето на екосистемата и това несъобразяване с високото потребление и липсата на адекватни мерки и решение както за малкия обект, така и за големите предприятия, могат да доведат до сериозни необратими процеси!

Какви решения в областта предлага фирма Престан Комерс, и какво Ви прави конкурентни на пазара?

Ние проектираме, произвеждаме и монтираме продукти, съобразени изцяло с нуждите и особеностите на обекта. Работим с материали, които не корозират и елементи, притежаващи дълъг експлоатационен живот.

Оборудването ни е на водещи японски марки за компресори и помпи. Предлагаме също така и система за управление, имаща висока степен на защита, съпроводена със сертификат за качество, декларация за съответствие и обяснителна записка.

Ние сме гъвкави в процеса на работа и ако се наложи, можем да променим размера и оборудването на съоръжението. Извършваме монтаж при всякакви условия и при големи дълбочини.

Нашите съвременни решения за пречистване на отпадъчните води от населени места със съответния брой еквивалент жители, водят до постигането на качествена и балансирана жизнена среда, както и устойчиво развитие на околната среда, съгласно изискванията на Българското и Европейското законодателство.

Работейки с фирма като Престан Комерс, Вие нашите Клиенти ще спечелите решение на проблема с отпадъчните води!

Да обобщим какви са ползите от пречиствателните станции, които изграждате?

Ние влагаме материали с практически доживотна гаранция – 50 години. Даваме възможност за избор на вида на материалите, както и тяхната дебелина, без това да се отразява на качеството на съоръженията.

Решаваме проблема с битово-фекални и промишлени отпадъчни води. Изработваме съдове с различна форма и размери от полимерни материали.

Помпените станции се проектират по индивидуални проекти на инвеститора или по наш проект. Изработваме също така мазниноуловители и кало- маслоуловители, изгребни ями, стълби за ревизионни шахти, компенсаторни съдове за басейни и фонтани, както и даваме различни решения за ВиК мрежите.

Продуктите, които проектираме и изработваме са подходящи за вилни селища и къмпинги; еднофамилни къщи и вили; хотели, мотели и ресторанти; автосервизи, автомивки и бензиностанции; производствени предприятия; бизнес сгради, села и градове.

Коментари

Все още няма коментари.

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *